• DVD Boxset ราคาชุดละ 900 บาท ค่าจัดส่งผ่านไปรษณีย์ไทย (แบบลงทะเบียน) ชุดแรก 60 บาท ชุดต่อไปชุดละ 20 บาท
  • DVD นี้เป็นสินค้าพรีออเดอร์ ไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไป
  • เปิดพรีออเดอร์เฉพาะวันที่ 25 กรกฎาคม (16:00 น.) ถึง 31 สิงหาคม (23:59 น.) เท่านั้น
  • จำกัดการสั่งซื้อ 4 ชุด ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่ง
  • เริ่มจัดส่งวันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยจัดส่งตามลำดับการชำระเงินตามลำดับจนกว่าจะครบทุกออเดอร์